I.Правила и условия II.Декларация за поверителност

I.Общи условия за ползване

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „ДестиБг“, като продавач и неговите клиенти, като потребители на сайта www.destibg.com. Електронният магазин  и услугите предлагани в него действат при условия и правила, които са споменати по-долу. Използването на www.destibg.com предполага приемане на всички изброени правила и условия. Следователно, ако потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на този сайт, той има право да се въздържи от ползването му, в противен случай автоматично се счита, че потребителят приема всички условия.

    1.Данни за продавача

„Дести“ ДЗЗД ЕИК:180939414

гр.Казанлък, бул.Ал.Батенберг №111

МОЛ:Т.Бакалова

    2. Дефиниции

2.1 Сайт - съвкупност от интернет страници, с обща заглавна страница. Достъпът до него се осъществява, чрез Вашия браузър при изписване на електронния адрес www.destibg.com

2.2 Електронен магазин – сайта www.destibg.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между продавач и купувач за покупко-продажба на конкретна стока(артикул, продукт).

2.3 Продавач -Дести” ДЗЗД, чрез електронния магазин www.destibg.com. Продавачът е лицето, с което потребителят/купувачът сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока(артикул, продукт) в електронния магазин.

2.4 Потребителят на www.destibg.com - всяко лице, въвело електронния адрес с цел да разгледа предлаганите стоки по електронен път.

2.5 Купувач - дееспособно лице, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през сайта www.destibg.comза електронна търговия.

2.6 Клиент - всяко физическо лице, което използва електронния магазин по какъвто и да е начин - разглежда, прави поръчки, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.

2.7 Поръчка - електронен документ, представляващ комуникационна форма между продавача и клиента. Чрез нея се заявява намерението на клиента да закупи стоки през електронния магазин.

2.8 Договор за покупко-продажба - сключения от разстояние, чрез настоящия електронен магазин, договор за покупко-продажба на стока между продавача и купувача.

2.9 Продукт/и, Стока/и, Артикул/и - всеки/всички предмет/и на договор за покупко-продажба, сключен между купувача и продавача през електронния магазин.

2.10 Куриер - търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от клиента адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

    3. Общи положения

3.1 Общите условия на „ДестиБг“ са задължителни за всички потребители/клиенти на електронния магазин.

3.2 Всяко използване на електронния магазин означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „ДестиБг“ по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно.

3.4 „ДестиБг“ има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време, по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

3.5 Във всеки един случай на промяна на общите условия „ДестиБг“ ще информира за това потребителите/клиентите си, чрез публикуването на промените в електронния магазин. В този смисъл Вие като потребител/клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на електронния магазин при всяко негово ползване.

3.6 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на електронния магазин се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влияе на останалите разпоредби и те се прилагат в пълна сила.

3.7 „ДестиБг“ полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в електронния магазин. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, „ДестиБг“ уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

3.8 Характеристиките или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат променяни от продавача по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които „ДестиБг“ предварително се извинява на своите клиенти.

3.9 Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от „ДестиБг“ се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

3.10 „ДестиБг“ може да публикува рекламна или промоционална информация за продуктите и/или за предлаганите от него промоции на сайта, за определен период от време.

3.11 Всяко използване на информация(текст, снимки) от сайта www.destibg.com, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за Ваше лично и нетърговско ползване, е забранено.

    4. Поверителност на предоставените данни

4.1 Клиентите поръчват стоки и предоставят информация необходима за изпълнение на поръчката им доброволно.

4.2 Електронният магазин взима всички необходими мерки за защита на съхраняваната информация предоставена от клиенти, но не носи отговорност ако с нея се сдобият трети лица, в следствие на противозаконно осъществен пробив в системата на сайта.

4.3 Личните данни, които продавача получава при регистрацията или при сключване на договор за покупко-продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на клиента, приемане и изпълнение на поръчки и връзка с него, в случай на възникнали проблеми, относно поръчката.

4.4 Продавачът изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за клиента, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

4.5 С приемането на общите условия, потребителят/клиентът се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.destibg.com, да бъдат използвани от продавача за целите на директния маркетинг.

4.6 Продавачът се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя/клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 - е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- други посочени в закона случаи.

4.7 Продавачът няма достъп до Вашата парола. Вие сте единствените, които могат да извършват корекции спрямо нея, съответна отговорността относно конфиденциалността на паролата Ви е изцяло Ваша.

    5. Поръчка, договор, плащане

5.1 Потребителят има право да поръчва всички стоки, като направи поръчка, чрез електронния магазин или по телефона. При извършване на поръчката клиентът има право да избере вида, модела на стоките и количеството им.

5.2 При извършване на поръчка, клиентът влиза в договорни отношения с „ДестиБг“ за покупко-продажба на избраната стока, регламентирани с настоящите общи условия. Договорът за продажба от разстояние между продавача и купувача се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на продавача.

5.3 Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на продавача във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на продавача да предостави тези данни на съответния подизпълнител (куриер), чрез който продавача ще изпълни поръчката.

5.4 Продавачът има правото да не изпрати част или всички стоки от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи продавача уведомява за това клиента, чрез имейл или по телефона.

5.5 Всички поръчки получени в петък вечер, събота и неделя или по време на официални празници се обработват в следващия първи работен ден.

5.6 Заплащането на цената по договора се извършва чрез наложен платеж, като с извършването на плащане клиента прави доброволно изявление, че е съгласен с общите условия и да заплати продукта.

5.7 Посочените на www.destibg.com цени на продуктите са крайни и са в български лева с включен ДДС. Стойността за доставка не е включена в цената на продукта и се заплаща от клиента отделно, по тарифи на избраните куриерски услуги.

5.8 ДестиБг“ си запазва правото да променя цените на продуктите.

5.9 Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

    6. Рекламации и отказ от договора

6.1 Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти, предлагани от продавача в случай, че се откаже от договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от продавача. Този срок започва да тече от датата на получаване на закупения продукт от купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът може да се откаже от договора като уведоми продавача за това на имейл desti@destibg.com с попълнен стандартен формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение №6 и на телефон 088 6060 994 (в работни дни) или попълни електронния формуляр намиращ се в сайта и на телефон 088 6060 994 (в работни дни).

6.2 Купувачът има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 дена от получаване на стоката.

6.3 Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока изискан от клиента.

6.4 При отказ от договора, клиента е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен хартиен етикет на производителя. При отказ от договора, клиента е длъжен да попълни и изпрати стандартен  формуляр за упражняване право на отказ - Приложение №6 на desti@destibg.com и да уведоми на телефон 088 6060 994 (в работни дни) или попълни електронния формуляр намиращ се в сайта и на телефон 088 6060 994 (в работни дни).


6.5 Продавачът се задължава да възстанови платената стойност на договора, сключен от разстояние, от който клиентът се е отказал в рамките на 14 дни от датата, на която е постъпило доказателство от клиента, че последният е върнал съответния продукт. Продавачът ще възстанови получените суми по договора, като използва същото платежно средство и начин на плащане, без това да доведе до допълнителни разходи за клиента.

6.6 Клиентът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:

- при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

- за доставки на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания, съгласно чл.57, ал.3 и ал.5 от Закон за защита на потребителите;

- при всички други случаи, предвидени със закон.

6.7 Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

- констатирани липси;

- дефект на стоката;

- несъответствие с обявения размер посочен върху продукта, чрез марка или стикер (обявените таблици с размери към продуктите има информативен характер с посочени приблизителни стойности, а не задължителен!).

6.8 При рекламация, клиентът може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или в друг цвят, или връщане на стоката, срещу възстановяване на сумата. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените, или чрез доплащане, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на клиента се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска.

6.9 Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
- запазен добър търговски вид (стоката не е употребявана, скъсана, надраскана, прана, гладена);
- не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;
- запазена оригинална опаковка, етикет и аксесоар към стоката;

- запазен оригинален касов бон за стоката, който да се върне заедно с нея;

6.10 Връщането на стока, било при отказ от договора или при рекламация, може да се направи по начина и на адреса на фирмата, посочени върху куриерската разписка, с която клиента е получил поръчката, както и придружена с приложения в поръчката касов бон.  

6.11 При замяна на стоки, транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на продавача. Адрес за връщане: офис Еконт - Ден - гр.Казанлък, ул.А.Константинов 2, с опция ТЕСТ и ПРЕГЛЕД.

6.12 При използване на услугата безплатна доставка, нейната стойност се приспада от стойността на върнатата поръчка.


    7. Доставка

7.1 Продавачът се задължава да доставя поръчаните продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от купувача, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента. Предлага се опцията "Тест и Преглед" на поръчките. В случай, че се възползвате от тази опция и се откажете от поръчката, дължите на куриера таксата по връщането й. Информация за стандартни цени на доставка, можете да получите съответно на  https://www.econt.com/ и https://www.speedy.bg/bg/.

7.2 При доставката получателят подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

7.3 Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

7.4 Продавачът ще осигури подходящото опаковане на продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл desti@destibg.com или телефон 088 6060 994 и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

7.5 Ако потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок, продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

    8. Спорове и жалби

8.1 При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес desti@destibg.comкакто и на ОРС, АРС.

8.2 Всякакви спорове, които могат да настъпят между продавача и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство. 

8.3 Потребителите могат да използват европейската платформа за онлайн решаване на спорове, достъпна на https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG. Тази платформа представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите  и търговците от ЕС да уреждат възникнали спорове помежду си.

8.4 Потребителите могат да подадат заявление за осъществяване на посредничество към КЗП (Комисия Защита на Потребителите) https://kzp.bg/. - гр. София, ПК 1000, ул.Врабча №1, ет.3,4 и 5, телефон 02/9330565, гореща линия за потребители 0700 111 22.

 

II.Декларация за поверителност и защита на личните данни

    С настоящата „Декларация за поверителност и защита на личните данни“ Ви информираме как информацията, относно Вашите лични дани, се използва от нас.

Всеки път, когато използвате https://destibg.com, ще бъдете обвързани с настоящата политика за поверителност и следователно сте съгласни с нея. Ако не сте съгласни, моля не използвайте този сайт. 

1. Данни за продавача

„Дести“ ДЗЗД ЕИК:180939414

гр.Казанлък, бул.Ал.Батенберг №111

МОЛ: Т.Бакалова

e-mail: desti@destibg.com


2. Орган за защита на данните
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

3. Получаване, обработка, предоставяне и съхранение на вашите лични данни. Цели

3.1 Ние, “Дести“ бихме искали да знаете, че събираме и използваме лична информация (име, адрес, телефон, и-мейл и т.н.), за да разберем по-добре Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-качествено. Използваме тази информация, за да комуникираме с Вас относно продукти, промоции и оферти; за доставка на продукти; за обработка на плащания; за уточняване на детайли по Ваши инструкции към нас. 

 
3.2 Личните данни, които ни предоставяте, ще бъдат обработвани и съхранявани във файл под отговорността на “Дести“ ДЗЗД за целите на:
- Изпълнението и прилагането на договора за покупка и продажба на продуктите/услугите, които сте закупили; 
- Изпълняването на Вашите заявки;                                                            
- Предоставянето на информация за продукти/услуги, предлагани от “Дести“ ДЗЗД, чрез търговски съобщения, с помощта на електронна или чрез телефонни обаждания. Можете също така да се отпишете по всяко време от бюлетина, като кликнете на линка за отписване, предоставен най-долу в бюлетина;
- В случай, че ни предоставите лични данни на трета страна, ще бъдете отговорни, че сте ги информирали за използването на техните лични данни, както и че сте получили съответното изрично съгласие за тази информация, която се предоставя за обяснени по-горе цели. В случай, че сте закупили продукт, личните данни на третата страна, предоставени от Вас, ще се използват за следните цели:
- Управлението на доставката и/или проверка на правилното получаване на съответния продукт;
- Отговаряне на всяко запитване или предложение, което Вие или трето лице може да имате;

3.3 Идентифицирането на Вас като потребител с цел възпроизвеждане на изявлението Ви за направена поръчка, получаване на бюлетин, рекламация, право на отказ и др. се извършва чрез съхранените на сървъра на сайта www.destibg.com и/или съхранение на IP адреса на потребителя, съхранение на и-мейл съобщенията, запис на телефонните обаждания, както и всяка друга лична информация, необходима за идентифицирането Ви. Данните се съхраняват допълнително в резервно копие на сайта, което се синхронизира с едноседмично закъснение.

3.4 Дести“ ДЗЗД ще споделя Ваши данни с други компании, само ако това е необходимо, за да Ви доставим продуктите/услугите (например, за да доставим Вашата поръчка ще трябва да споделим контактно лице, адрес, телефон с куриерската фирма). Споделяме минимално количество информация за съответната цел. Тези компании, с които споделяме информацията Ви, не могат да я продават и предоставят на трети страни. 

3.5 Ние може да разкриваме тази информация на компании-трети страни, обработващи информация, на центрове за изпълнение, на финансови институции или на други доставчици трети страни, предоставящи услуги, които подпомагат нашите бизнес дейности (като разследвания за измами, събиране на дължими суми, свързани програми и програми за възнаграждения, доставчици на технологични услуги, управление на финансовите трансакции, логистични услуги, транспорт, управление на поръчките и обслужване на клиенти, и/или анализ на транзакциите, направени през сайта, за да предоставим на потребителите си достатъчни гаранции при трансакции по закупуване и т.н.), или доколкото е необходимо, за да обработим Вашите поръчки. Чрез предоставяне на информация в този уебсайт или по друг начин на нас, Вие изрично ни разрешавате да разкрием и обработваме Вашите данни както е описано в настоящата „Декларация за поверителност и защита на личните данни“. Вашето съгласие за този достъп/оповестяване включва случаите, в които за ефективността на предоставянето на услугите, доставчиците могат да бъдат разположени и извън България.

3.6 За да функционира правилно уебсайта www.destibg.com   и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти и Вашето преживяване, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, Google Webmaster tools, Google AdWords, Facebook. В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

3.7 С настоящото Ви уведомяваме, че като се регистрирате и ни предоставите информация чрез уебсайта www.destibg.com , Вие изрично ни давате разрешение да разкриваме и/или прехвърляме тези данни. 

4. Вашият профил
4.1 Дести“ ДЗЗД препоръчва да съхранявате данните за потребителското име и парола, с които влизате в онлайн магазина www.destibg.com , за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. Когато сме Ви предоставили (или когато Вие сте избрали) парола, която Ви дава достъп до определени части на нашия онлайн магазин, Вие сте отговорни за съхраняването на конфиденциалността на тази паролa. Молим Ви да не споделяйте паролата с никого. Вие (само и изключително) носите пълна отговорност за споделянето на Вашите данни с трети страни.

4.2 Чрез използване на нашия онлайн магазин, потребителите и клиентите се съгласяват да вземат всички необходими мерки за сигурността на данните, посочени в профила пред трети лица. Ако имате съмнения за неоторизиран достъп или злоупотреба с вашия акаунт, Ви препоръчваме да се свържете незабавно с нас за асистиране на указаните контакти в I. 1. „Дести“ ДЗЗД си запазва правото да откаже достъп до онлайн магазина, да закрие акаунт или да анулира поръчки, включително потвърдени поръчки, ако открие некоректно използване на данни (злоупотреба) от страна на потребителя/нарушителя.

4.3 Дести“ ДЗЗД няма да изисква от Вас да разкривате своята парола. „Дести“ ДЗЗД няма да изисква при обаждане по телефона с цел потвърждане на Вашата поръчка да ни предоставяте лични данни за банкова сметка, както и за кредитни карти. Всяко подобно обаждане или съобщение по имейл трябва да бъде игнорирано. Ако попаднете в подобна ситуация, моля незабавно да се свържете с нас на указаните в т.1 начини за контакт.

 

5. Конфиденциалост

5.1 Дести“ДЗЗД гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и защита на личните им данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в Общите условия, публикувани на www.destibg.com . Дести“ДЗЗД защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и/или извършване на заявление за поръчка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на публикувани Общи условия, Дести“ДЗЗД може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в тях. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.

5.2 Дести“ ДЗЗД се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

5.3 Дести“ ДЗЗД събира и пази информацията, която потребителят е предоставил по време на неговата регистрация във www.destibg.com  . Информацията, събрана от „Дести“ ДЗЗД при използването на онлайн платформата се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. „Дести“ ДЗЗД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на потребителя. „Дести“ ДЗЗД се стреми да обезпечи сигурността на данните за потребителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от „Дести“ ДЗЗД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. „Дести“ ДЗЗ не отдава, продава или по друг начин разпространява лични данни на потребителя на трети страни по никакъв повод, освен когато това е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

5.4 Дести“ ДЗЗД се задължава да спазва стриктно разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент относно защитата на личните данни и да въведе подходящите технически и организационни мерки, за да опазим Вашата сигурност. 

5.5 Дести“ ДЗЗД се задължава да не преотстъпва, предава, продава или разпространява предоставените от Вас лични данни по какъвто и да е начин, освен в случаите, описани в настоящата “Декларация за поверителност и защита на личните данни“. 

5.6 Дести“ ДЗЗД се задължава да не предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на клиента, както и да обезпечи по всички възможни начини сигурността и неприкосновеността на подадената информация.

5.7 Дести“ ДЗЗД не носи никаква отговорност, ако трети лица умишлено използват лична информация, свързана по някакъв начин с Вас и това противоречи на законовите норми и разпоредби.


5.8 Дести“ ДЗЗД като администратор на лични данни, се задължава да поддържа личната Ви информация като поверителна и да гарантира упражняването на Вашите права на достъп, коригиране, заличаване и възражение, чрез изпращане на писмо до посочения по-горе адрес или по имейл на desti@destibg.com . В случай, че решите да упражните тези права и Вашият имейл се появява като част от личните данни, които сте ни предоставили, ще бъдем благодарни, ако бихте могли да споменете това специфично обстоятелство, като посочите имейл адреса, чрез който се упражнява правото на достъп, коригиране, заличаване и възражение.

6Бисквитки, съгласие

6.1 Вашето решение да предоставяте лична информация е доброволно, свободно изразено, кокретно за категория лични данни, информирано – дадено на основата на пълна, точна и лесно разбираема информация, недвусмислено и чрез изрично изявление. Въпреки това, ако не предоставите исканата информация, ние може да не успеем да постигнем целите, очертани в настоящата Декларация за поверителност. 

6.2 С настоящото Вие гарантирате, че предоставените лични данни са верни и точни и се задължавате да ни уведомявате за всяка промяна или тяхно изменение. Всякаква загуба или щети, причинени на уебсайта или на лицето, отговорно за уебсайта или на всяко трето лице чрез предоставянето на погрешна, неточна или непълна информация в регистрационния формуляр, ще е изключителна отговорност на Потребителя.

6.3 Потребителят има право да оттегли своето съгласие по всяко време, във всеки един момент или като изпрати своето желание за оттегляне на съгласие по имейл на  desti@destibg.com или по телефон: 088 6060 994


6.4 В този уебсайт използваме бисквитки (cookies), които са малки текстови файлове с информация за Вашата навигация в него, чиято основна цел е да се подобри Вашия опит в уебсайта. Бисквитките се запазват за седем дни от Интернет страницата върху твърдия диск на компютъра на потребителя, на неговия телефон, таблет и друго използвано устройство и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Тези действия се извършват с цел подобряване на услугите и осъществяване на търговската дейност в полза на потребителя.

6.5 Ако предпочитате да избегнете използването на бисквитки на www.destibg.com , като вземете предвид описаните по-горе ползи, първо трябва да забраните използването на бисквитки в браузъра си, след което да изтриете свързани с този сайт бисквитки, запаметени в браузъра. Можете да използвате тази опция за предотвратяване на използването на бисквитки по всяко време.

6.6 Можете да ограничите, блокирате или изтриете бисквитки от този уебсайт по всяко време, чрез промяна на конфигурацията на Вашия браузър.

 

7. Достъпност  

7.1 Вие имате право винаги да преглеждате личната информация, която съхраняваме за Вас. Може да поискате преглеждане на Вашите лични данни чрез имейл до нас на посочения по-долу имейл адрес. Моля, напишете имейл до desti@destibg.com.


7.2 В случай че смятате личната информация, която имаме за Вас за невалидна, ако смятате, че вече не сме оторизирани да използваме личната Ви информация, или имате други въпроси относно това как е използвана личната Ви информация, или въпроси, свързани с тази „Декларация за поверителност и защита на личните данни“ или желаете да изтриете своя потребителски профил, като изпратете имейл до desti@destibg.com.Ние ще обработим Вашата заявка, в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни в България. 

7.3 При споделяне на данни с трети страни, в случаите описани в настоящата „Декларация за поверителност и защита на личните данни“, Вие ни предоставяте правото на преносимост на данните при обработка на основание съгласие или договор с третите страни. Третите страни, доставчици на услуги са обвързани от конфиденциални правила и не е позволено да използват вашите лични данни за други цели.

 

8. Предупреждение

8.1 В съответствие с европейските закони за защита на личните данни, ние спазваме необходимите процедури, за да предотвратим неупълномощен достъп до и неправилното използване на лични данни. Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни „Дести“ ДЗЗД се задължава своевременно да уведоми КЗЛД в срок до 72 часа от момента на узузнаване, при нарушение на сигурността на личните данни.

 

9Изтриване на данни или „правото да бъдеш забравен“ 

9.1 Правото на изтриване (или “правото да бъдеш забравен”) дава възможност, когато потребителят на данни не желае данните му да бъдат обработвани и не съществуват законни основания за тяхното съхранение, да поиска те да бъдат заличени при едно от следните основания: 
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 
• субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните; 
• субектът на данни възразява срещу обработването и няма преимуществено законово основание за продължаване на обработването; 
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение;

 

 

10. Защита на чувствителни данни 
10.1Дести“ ДЗЗД не събира, не обработва и не съхранява чувствителни лични данни, като информация за здравето, расата, сексуалната ориентация, религията и политческите убеждения на потребителите. 

11.Лични данни за деца

11.1 Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

 

12. Маркетинг
12.1 Бихме искали да се свържем с Вас, по пощата, относно продуктите и услугите, които смятаме, че ще Ви заинтересуват, и да Ви информираме за съответните оферти и новини. Ние ще направим това само ако сте ни дали разрешение .Ако вече не искате да получавате маркетингова информация по определен начин, можете да промените решението си по всяко време, като изпратите и-мейл до desti@destibg.com.Можете също така да се отпишете от получаването на имейли, като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в края на всеки имейл, който ви изпращаме.

  
Влизане в сила и изменения
Настоящата „Декларация за поверителност и защита на личните данни“ влиза в сила на 25.05.2018 г. Настоящата „Декларация за поверителност и защита на личните данни“ и може да бъде изменяна едностранно от “Дести“ ДЗЗД по негово усмотрение по всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство. Всеки път, когато използвате www.destibg.com  , ще бъдете обвързани с настоящата „Декларация за поверителност и защита на личните данни“, и всеки път, когато използвате уебсайта, трябва да преглеждате този текст, за да бъдете сигурни, че сте съгласни с него. Ако не сте съгласни с него, моля не използвайте този сайт.

 

Последна актуализация на „Декларация за поверителност и защита на личните данни“:25.05.2018 г.

 

Приложение №6. Стандартен Формуляр за упражнаване право на отказ

До.............. (името на търговеца/продавача, адрес, ЕИК)

С настоящето уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:......... (описание на артикулите със съответните номера и размери)

Стоката е поръчана на ............. (дата)

Стоката е получена на ..............(посочва се датата на получаване от потребителя)

..................................................(име на потребител)

..................................................(адрес на потребител)

Дата:........................                                 Подпис на потребителя:........................




Приятно пазаруване!